Lokal użytkowy Mielec Sprzedaż - WtórnaDodano: 2020-02-05
Nr oferty: 49997

Adres

Województwo: Podkarpackie
Miasto: Mielec
Miejscowość: Mielec
Ulica: Mielec

Szczegóły Oferty

Powierzchnia: 2510 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: IAN GROUP
Kontakt telefoniczny: 604150047
 

Opis Oferty

Do sprzedania nieruchomo?? komercyjna, zabudowana budynkami us?ugowo-magazynowymi oraz budynkiem biurowo-mieszkalnym o ogólnej powierzchni zabudowy 2. 510 m2. Numer oferty: 1684/LW. Lokalizacja: gmina Mielec, województwo podkarpackie. Nieruchomo?? po?o?ona na dzia?ce przemys?owej z prawem w?asno?ci o powierzchni 0, 75 ha (7500 m2). Dzia?ka uzbrojona w sieci: energetyczn?, wodn?, kanalizacyjn?, teletechniczn? (istnieje mo?liwo?? pod??czenia do sieci gazowej). Dachy dwuspadowe kryte blach? stalow? trapezow?, posadzki cementowe, ?ciany/stropy cz??ciowo ocieplone, stolarka drzwiowa /okienna stalowa i drewniana. Budynki by?y budowane w przedziale czasowym od 1996 do 2015 roku i s? o konstrukcji stalowej i drewnianej z drewnianymi stropami, wyposa?one w wewn?trzne instalacje. W budynkach znajduj? si? pomieszczenia: us?ugowo-magazynowe, biurowo-mieszkalne, socjalno-sanitarne, kot?ownia, dwie czynne suszarnie, zadaszone wiaty. Wysoko?? hal produkcyjnych wynosi 4 metry, przydzia? mocy elektrycznej na poziomie 100 kW. Dla nieruchomo?ci brak obowi?zuj?cego MPZP, teren poza stref? zalewow?. Dzia?ka p?aska o wymiarach 60X120 metrów, z dobrym dojazdem szerok? drog? asfaltow?. W?a?ciciel posiada zezwolenie na dojazd do nieruchomo?ci du?ymi zestawami tona?owymi. Bardzo dobre skomunikowanie z obwodnic? Mielca (nowa droga wojewódzka DW-985) w odleg?o?ci 2 kilometrów oraz ze specjaln? stref? ekonomiczn? w Mielcu SSE-EURO PARK, która jest w odleg?o?ci 4 kilometrów. Cena ofertowa wynosi 1. 950. 000 z? (netto) i podlega negocjacji. Masz pytania odno?nie oferty? Zadzwo? ch?tnie odpowiem. IAN GROUP – W?odzimierz Palczak - 178640606, 604150043. Oferta biura nieruchomo?ci numer 1684/LW. Nasze biuro nale?y do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Po?redników w Obrocie Nieruchomo?ciami. Og?oszenie niniejsze nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Pe?n? ofert? naszego biura znajd? Pa?stwo na www. iangroup. net. Nasze biuro nale?y do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Po?redników w Obrocie Nieruchomo?ciami.


Cena: 1950000 zďż˝
Ilość wyświetleń: 1295