Mieszkanie Rzeszów Sprzedaż - PierwotnaDodano: 2020-01-23
Nr oferty: 49971

Adres

Województwo: Podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Miejscowość: Rzeszów
Dzielnica: S?ocina
Ulica: Rzeszów

Szczegóły Oferty

Ilość pokoi: 3
Rok budowy: 2019 r.
Powierzchnia: 58 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: IAN GROUP
Kontakt telefoniczny: 604150047
 

Opis Oferty

Przedstawiamy Pa?stwu ofert? sprzeda?y mieszka? trzypokojowych w stanie deweloperskim . Ostatnie tego typu nowe mieszkania w stanie deweloperskim w Rzeszowie osiedle S?ocina. Termin realizacji I kwarta? 2020 rok Oferta biura numer 1561/M, w sprawie oferty prosimy o kontakt - Marta tel. 604-150-047, 178640606 marta@iangroup. net. Obejrzyj wideo-prezentacj? oferty: https://www. youtube. com/watch?v=O4GzfuCUGks . KUPUJ?C MIESZKANIE OD DEWELOPERA NIE P?ACISZ PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNO PRAWNYCH 2% - zyskujesz równie? gwarancj? na mieszkanie. PROWIZJA ABSOLUTNE 0% OD KUPUJ?CEGO. Inwestycja sk?ada si? z 3 budynków wielorodzinnych , dwa budynki 16- pi?trowe i jeden 11- pi?trowy , ??cznie 264 mieszkania . W budynkach zaprojektowano mieszania jedno , dwu, trzy i cztero-pokojowe , powierzchnia mieszka? od oko?o 24 do 85 m2 , wszystkie mieszkania posiadaj? przestronne balkony typu loggia , dla wygody mieszka?ców zamontowano windy cichobie?ne od poziomu gara?u . W cz??ci podziemnej zaprojektowano parking podziemny, w którym przewidziano miejsce parkingowe dla ka?dego mieszkania. Do dyspozycji mieszka?ców dost?pny b?dzie równie? parking na poziomie terenu. W mieszkaniach zostanie zastosowane ekologiczne ogrzewanie z sieci miejskiej poprzez logotermy. Woda grzewcza kierowana jest bezpo?rednio do instalacji centralnego ogrzewania danego mieszkania w celu utrzymania wymaganej i zaprogramowanej temperatury powietrza lub ciep?ej wody. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu ka?dy mieszkaniec sam mo?e wp?ywa? na komfort cieplny niezale?nie od pory roku. Sprawn? wymian? powietrza w ka?dych warunkach atmosferycznych i redukcj? strat ciep?a o ponad po?ow? zapewnia system wentylacji mechanicznej zastosowanej w budynkach. Budynki budowane metod? tradycyjn?, z u?yciem wysokiej jako?ci materia?ów, cechuje je elegancka forma architektoniczna oraz staranne wyko?czenie , indywidualny projekt budynków . Dla poczucia bezpiecze?stwa mieszka?ców osiedle b?dzie monitorowane zarówno gara? podziemny jak i na zewn?trzne otoczenie osiedla. Lokalizacja Osiedla to obecnie jedna z najpr??niej rozwijaj?cych si? dzielnic Rzeszowa. Mieszka?cy b?d? mogli korzysta? z wygody mieszkania blisko centrum miasta przy jednoczesnym zachowaniu ciszy i spokoju od miejskiego zgie?ku. W bliskiej odleg?o?ci park z placem zabaw , z pewno?ci? doceni? rodziny z dzie?mi oraz osoby preferuj?ce wypoczynek na ?wie?ym powietrzu. Niniejsze og?oszenie przedstawia ofert? sprzeda?y ostatnich dwóch tego typu mieszka? 3 pokojowych . Mieszkania o powierzchni 57, 79 m2 pozosta?y na 16 pi?trze w szesnasto-pi?trowych budynkach. Uk?ad pomieszcze?: - hol, - pokój dzienny z aneksem kuchennym, - dwa pokoje, - ?azienka, - balkon typu loggia . Mieszkanie ?rodkowe jednostronne . Standard deweloperski mieszkania: - tynki wewn?trzne, - ?ciany przygotowane pod g?ad? szpachlow? i malowanie, - wylewki cementowe przygotowane pod?o?e pod ok?adziny pod?ogowe, - stolarka okienna PCV z szybami o wspó?czynniku przenikalno?ci cieplnej K1-1, - drzwi wej?ciowe antyw?amaniowe GERDA, - instalacja wodno-kanalizacyjna, - instalacja elektryczna z gniazdami i wy??cznikami elektrycznymi, - instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami, - instalacja RTV z gniazdami, - instalacja domofonowa. Mo?liwo?? wyko?czenia mieszkania pod klucz. Do ka?dego mieszkania doliczana jest kwota za przy??cza mediów 7 626 z?. Obowi?zkowy wykup miejsca parkingowe w gara?u podziemnym od 29 000 z?. Obowi?zkowy wykup komórki lokatorskiej oko?o 13 000 z?. Numer oferty 1561/M . Cena :352519 z? . Tel. 178640606, 604150047. Nasze biuro nale?y do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Po?redników w Obrocie Nieruchomo?ciami. Og?oszenie niniejsze nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kredyty: Dzi?ki wspó?pracy z profesjonalnymi brokerami kredytowymi mo?emy dla Pa?stwa sprawdzi? aktualne warunki w 25 najwi?kszych bankach, porówna? je i wybra? najkorzystniejszy kredyt dostosowany do Pa?stwa potrzeb i mo?liwo?ci. Zapewniamy szeroki wybór ofert kredytowych zarówno dla osób prywatnych jak i dla firm. Prowadzimy sprzeda? domów jednorodzinnych w Rzeszowie i okolicach, mieszka? z rynku wtórnego i pierwotnego w Rzeszowie, dzia?ek pod zabudow? jednorodzinna. Pe?n? ofert? naszego biura nieruchomo?ci Rzeszów znajd? Pa?stwo na www. iangroup. net


Cena: 352519 zďż˝
Ilość wyświetleń: 149