Lokal użytkowy Rzeszów Wynajem, dzierżawaDodano: 2019-11-06
Nr oferty: 49918

Adres

Województwo: Podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Miejscowość: Rzeszów
Dzielnica: ?ródmie?cie
Ulica: Rzeszów

Szczegóły Oferty

Ilość pokoi: 4
Powierzchnia: 93 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: IAN GROUP
Kontakt telefoniczny: 604150047
 

Opis Oferty

Do wynaj?cia lokal handlowo-us?ugowy o ??cznej powierzchni 93m2. Lokal mie?ci si? w ?cis?ym centrum Rzeszowa – bezpo?rednio przy ul. Pi?sudskiego – Plac Wolno?ci. Lokal z witrynami wychodz?cymi na ulic? idealne nadaje si? pod wszelk? dzia?alno?? handlow? i us?ugow?, miejsce o du?ym nat??eniu ruchu pieszych. Oferta numer 1678/LK Lokal znajduje si? na parterze kamienicy w ?cis?ym centrum Rzeszowa. . Lokal sk?ada si? z 4 po??czonych ze sob? pomieszcze?, zaplecza socjalnego i WC – wspólnie z s?siednim lokalem. Lokal naro?ny – dwa podwójne wej?cia z zewn?trz. Standard lokalu: Na pod?ogach w dwóch pomieszczeniach panele, w pozosta?ych p?ytki. Klimatyzacja, alarm, witryny PCV, o?wietlenie rastrowe. Cena: 7000 z?/mc/netto + media (oko?o 600 z? m-c). Masz pytania odno?nie oferty? Zadzwo? ch?tnie odpowiem. IAN GROUP – Damian Palczak - 178640606, 698850217. Oferta biura nieruchomo?ci numer 1678/LK. Nasze biuro nale?y do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Po?redników w Obrocie Nieruchomo?ciami. Og?oszenie niniejsze nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Pe?n? ofert? naszego biura znajd? Pa?stwo na www. iangroup. net. Nasze biuro nale?y do Rzeszowskiego Stowarzyszenia Po?redników w Obrocie Nieruchomo?ciami.


Czynsz: 7000 zďż˝
Ilość wyświetleń: 201