Lokal użytkowy Warszawa Wynajem, dzierżawaDodano: 2015-01-08
Nr oferty: 47725

Adres

Województwo: Mazowieckie
Miasto: Warszawa
Miejscowość: Warszawa
Dzielnica: Mokotów
Ulica: ul. Nied?wiedzia 29b

Szczegóły Oferty

Rok budowy: 1980 r.
Powierzchnia: 1 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: Biuro Copoint
Kontakt telefoniczny: 228537265
 

Opis Oferty

Wirtualny Adres w COPOINT (Wirtualne Biuro) stanowi doskona?? alternatyw? dla konieczno?ci rejestracji firmy we w?asnym domu b?d? ponoszenia kosztów wynajmu drogiego biura. Oferujemy wszystkim przedsi?biorcom, który potrzebuj? adresu dla rejestracji swojej dzia?alno?ci gospodarczej czy te? spó?ki, presti?owy adres na warszawskim Mokotowie. Dodatkowo, w pakiecie zyskujesz pe?n? obs?ug? Twojej korespondencji oraz 50% rabat na wynajem sal spotka?. W cenie oferujemy: 1. presti?owy adres do rejestracji firmy (w?a?ciwo?? US Mokotów) 2. obs?ug? korespondencji przychodz?cej 3. przyjmowanie faksów, powiadamianie i/lub odsy?anie na wskazany e-mail lub faks  4. Panel Obs?ugi Klienta online - sta?y dost?p do ksi??ki korespondencji 5. rabat na wynajem sali spotka?/szkoleniowej do 50%! _ DODATKOWO OFERUJEMY: * skanowanie korespondencji * dost?p do urz?dzonego i wyposa?onego biura w systemie hot desk (biurko i wygodny fotel biurowy we wspólnej przestrzeni)


Czynsz: 140 zďż˝
Ilość wyświetleń: 2899