Budynek/Obiekt/Posiadłość ?wieradów zdrój Wynajem, dzierżawaDodano: 2013-05-02
Nr oferty: 43131

Adres

Województwo: Dolnośląskie
Miasto: ?wieradów zdrój

Szczegóły Oferty

Powierzchnia: 40000 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: Jacques
 

Opis Oferty

Gospodarstwo sk?ada si? z czterech zabudowa?: -dom mieszkalny z oko?o 1900-nego roku murowany z kamienia, poniemiecki, solidna konstrukcja, oko?o 400 m kwadratowych nie licz?c strychów, budynek jest do remontu, -budynek gospodarczy murowany, oko?o 150 metrów kw. pokryty dachówk?, renowacja fasady by?a przeprowadzona oko?o 12 lat temu wraz z prze?o?eniem dachu, -stodo?a 1, murowana, tak?e z okresu 1900 roku, oko?o 400 m kw. du?e pomieszczenia do zagospodarowania -stodo?a 2, budynek by? postawiony 20 lat temu, jest wymurowany z pustaków i pokryty eternitem, w ?rodku wylewka, jest to jedno wielkie pomieszczenie bez ?cian dzia?owych, metra? to oko?o 20 metrów na 13, Podwórze jest bardzo du?e oko?o 1 ha na którym znajduje si? staw do którego wp?ywa strumyk mro?ynka, od pó?nocy jest widok na las a od po?udnia mamy widok na góry izerskie Do tego wszystkiego dochodzi ziemia 21 ha. W tym 5 ha z kwalifikacj? budowlan?. Dojazd drog? asfaltow?. . Ziemia po?o?ona jest pod Mirskiem w jednym kawa?ku oko?o, 9 ha a reszta znajduje si? w R?biszowie podzielona na kilka kawa?ków. Ziemia w wi?kszo?ci jest nie uprawiana, kilka hektarów by?o piel?gnowanych poprzez koszenie coroczne. Gospodarstwo usytuowane jest 12 km od miejscowo?ci turystyczno uzdrowiskowej ?wieradów Zdrój, 25 od Szklarskiej Por?by w R?biszowie. Do granicy niemieckiej jest 40 km a do czeskiej oko?o 10. Nieruchomo?ci nadaj? si? moim zdaniem na dzia?alno?? agroturystyczn? lub hotel wraz z kompleksami sportowymi lub innymi us?ugami, poniewa? na podwórzu jest ogrom miejsca jak jak i w budynkach. Pi?kne widoki na karkonosze a w okolicy mnóstwo atrakcji turystycznych w Swieradowie Zd, Szklarskiej Por?bie. Je?li maj? pa?stwo wi?cej pyta? prosz? pisa?. Pozdrawiam! Kontakt am2pm@onet. eu tel 0032 487 772 741

Czynsz: 2500 zďż˝
Ilość wyświetleń: 2165