Lokal użytkowy ?ywiec Wynajem, dzierżawaDodano: 2012-08-08
Nr oferty: 38426

Adres

Województwo: Śląskie
Miasto: ?ywiec
Miejscowość: Považská bystrica

Szczegóły Oferty

Powierzchnia: 1277 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: Polonia
Kontakt telefoniczny: 533-533-001
Dodatkowy kontakt: 533-533-002
 

Opis Oferty

S?OWACJA - POVAŽSKÁ BYSTRICA - do WYNAJ?CIA lub SPRZEDA?Y obiekt przemys?owy o ??cznej powierzchni 1277 m2 usytuowany na na utwardzonej p?ytami betonowymi i wyposa?onej w asfaltowy dojazd, cz??ciowo ogrodzonej dzia?ce o rozmiarze 5150 m2. Obiekt sk?ada si? z dwóch budynków, z których pierwszy to hala produkcyjna o stalowej konstrukcji, o powierzchni 770 m2 i wysoko?ci ponad 8m, wyposa?ona w 2 d?wigi suwnicowe o ud?wigu 5t ka?dy. Pod?oga w hali wykonana ze wzmocnionego betonu. Dost?p do wn?trza hali przez dwie w pe?ni automatyczne bramy przemys?owe o rozmiarach 4, 2m wys. x 3, 6m szer. W hali instalacje elektryczna 380/220 V (500KW). Hala ocieplona, ogrzewana z w?asnej kot?owni na odpady drewniane. Wewn?trz hali znajduj? si? pomieszczenia techniczne, biuro, szatnia z ?azienk? i WC (na ok. 30 osób) oraz jadalnia/kuchnia. Ca?o?? hali dost?pna dla u?ytkowania wózków wid?owych. Druga cz??? obiektu, dobudowana do g?ównej hali, to hala o ??cznej powierzchni pand 500 m2 i wysoko?ci 5 - 6m, w sk?ad której wchodz?: pomieszczenie magazynowe o powierzchni ok. 260 m2 i wysoko?ci 6m, budynek suszarni drzewa (z mo?liwo?ci? przeznaczenia na cele magazynowe) wyposa?ony w 5 pomieszcze? z czego trzy posiadaj? w pe?ni automatyczne bramy przemys?owe pozwalaj?ce na za?adunek/roz?adunek du?ych samochodów, kot?owania i ma?e pomieszczenie techniczne. W budynku woda, kanalizacja. Mo?liwo?? pod??czenia gazu. Ok. 500m od obiektu znajduje si? przestanek autobusowy a ok. 1km od obiektu stacja kolejowa. Do centrum miasta / autostrady ok 2km. Cena za wynajem to 60EURO/m2/rok. Cena sprzeda?y to 800 000 EURO. Numer oferty w biurze: 16/1458/OLW


Czynsz: 250 zďż˝
Ilość wyświetleń: 1750