Katalog Ofert | Oferty Wynajmu | Oferty Sprzedaży | Zaloguj się|Zarejestruj się| Dodaj ogłoszenie| Newsletter |Kontakt
  

Nowy tomy?l nieruchomości - NA SPRZEDA? / WYNAJEM OBIEKT - LOKALE U?YTKOWE...
Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o pojawiajacych się nowych ofertach nieruchomości w wybranych województwach, zapisz się do Newslettera

Lokal użytkowy Nowy tomy?l Wynajem, dzierżawaDodano: 2011-11-21
Nr oferty: 32285

Adres

Województwo: Wielkopolskie
Miasto: Nowy tomy?l
Miejscowość: Nowy tomy?l
Ulica: ul Pozna?ska 19

Szczegóły Oferty

Ilość pokoi: 4
Rok budowy: 2010 r.
Powierzchnia: 1 m2

Kontakt

Nazwa oferenta: Barbara
Kontakt telefoniczny: 608018538
Dodatkowy kontakt: 614412200
Formularz kontaktowy
Twoje imię i\lub nazwisko:
Twój adres email:
Twój numer telefonu:
Twoja wiadomość:

Kod z obrazka:
 

Opis Oferty

NA SPRZEDA? / WYNAJEM OBIEKT - LOKALE U?YTKOWE NOWY TOMY?L Oferuj? sprzeda? ca?o?ci 2200 m2 lub oddzielnie poszczególnych kondygnacji I pi?tro , II pi?tro, poddasze budynku handlowo/us?ugowo/mieszkalnego czterokondygnacyjnego w ?cis?ym centrum Nowego Tomy?la. istnieje tak?e mo?liwo?? podzia?u pi?tra na mniejsze lokale oraz sprzeda? poszczególnych lokali u?ytkowych oddzielnie. Powierzchnia u?ytkowa ca?ego obiektu 2200 m2 Dzia?ka: 970 m2 Budynek jest w trakcie komercjalizacji. Cena sprzeda?y ca?ego obiektu 11 440 000, 00 PLN netto (2 730 000, 00 Euro netto) Cena za 1m2 5 200, 00 PLN netto (1 241, 00 Euro netto) Istnieje mo?liwo?? negocjacji ceny. Opcjonalnie – oferuj? mo?liwo?? wynajmu dowolnych pomieszcze?, dowolnego metra?u na dowoln? dzia?alno??. Cena wynajmu pomieszcze? na pi?trze wynosi 35, 00 PLN netto /1 m2 miesi?cznie + op?aty za zu?yte media. Mo?liwa negocjacja ceny uzale?niona od metra?u wynajmowanej powierzchni. Obiekt mo?e spe?nia? funkcj? biurow?, us?ug hotelowych z gastronomi?, wszelkiej dzia?alno?ci us?ugowej dla ludno?ci. Presti?owe po?o?enie oferowanego obiektu: • oferowany obiekt znajduje si? w ?cis?ym handlowym centrum miasta, w bezpo?rednim s?siedztwie marketów spo?ywczych Netto, Intermarche oraz pasa?u i galerii handlowej. W bliskim otoczeniu (lokalizacja na planie miasta) znajduj? si?: • Urz?d Miasta i Gminy, Starostwo Powiatowe, biura, szpital, banki W obiekcie zainstalowane s? wszystkie niezb?dne instalacje: • Wod-kan i c. o. , elektryczna, gazowa, wentylacyjna, ochrony mienia wraz z telewizj? dozorow?, instalacja przeciwpo?arowa, telefoniczna, Internet, TV. Rozmieszczenie instalacji medialnych umo?liwia dowolne kszta?towanie powierzchni lokalu. Komunikacja wewn?trz obiektu: • dwie klatki reprezentacyjne • dwie windy osobowe • winda towarowa Zewn?trzne tarasy na I i II pi?trze umo?liwiaj? dowolny dost?p do dowolnych pomieszcze? z zewn?trz obiektu. Eleganckie, reprezentacyjne wyko?czenie elewacji zewn?trznej oraz pomieszcze? wewn?trznych komunikacji wspólnej. Obiekt posiada cztery kondygnacje o metra?u: • Parter - obecnie wynaj?ty (bank, firma handlowa Pepco Poland Sp. z o. o) - 417m2 • I pi?tro powierzchnia - 430 m2 • II pi?tro powierzchnia - 540 m2 • III pi?tro apartamenty mieszkalne oraz pomieszczenie us?ugowe - ??czna powierzchnia - 507 m2 Rozk?ad pomieszcze? na rzutach. OPIS MIASTA NOWY TOMY?L: Miasto: Nowy Tomy?l Województwo: wielkopolskie Powiat: nowotomyski Liczba mieszka?ców gminy i miasta: 25 000 Liczba mieszka?ców powiatu: 73 000 Nowy Tomy?l – miasto powiatowe le??ce w zachodniej cz??ci województwa wielkopolskiego, przy osi Warszawa-Pozna?-Berlin. Przez gmin? przebiega autostrada A2 oraz mi?dzynarodowa linia kolejowa E 20. W Nowym Tomy?lu funkcjonuje oko?o 3100 zak?adów pracy z czego 20 % z kapita?em zagranicznym (niemieckim, holenderskim, szwedzkim). Korzystne po?o?enie gminy pod wzgl?dem komunikacyjnym wp?ywa na jej rozwój gospodarczy. W?a?ciciel Barbara Napiera?a mobile: +48 608 018 538 e-mail: b. napierala@rolvet. pl www. galeria-nova-nt. pl Aleksandra Dobrzy?ska Mobile: +48 602 108 369 e-mail: aleksandra@rolvet. pl


>> Kliknij aby włączyć SLAJD <<
Czynsz: 35 zďż˝
Ilość wyświetleń: 4039

Katalog Ofert | Oferty Wynajmu | Oferty Sprzedaży | Zaloguj się|Zarejestruj się| Dodaj ogłoszenie| Newsletter | Polityka Prywatności
Publikacja ogłoszeń w serwisie jest darmowa.
Zespół lokum.afisze.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń zamieszczonych w serwisie ogłoszeniowym lokum.afisze.pl przez jego użytkowników,
a tym samym za ewentualne szkody i straty w wyniku publikacji tych ogłoszeń wynikłe.
Zespół lokum.afisze.pl zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymogów.
Wszelkie treści publikowane w serwisie podlegają ochronie praw autorskich. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Autorów jest zabronione.